Top
بازی مکعب رنگی ۵ سانتی متری

بازی مکعب رنگی ۵ سانتی متری

مناسب برای 6 ماه و بالاتر

کودکان، از طریق بازی با مکعب ها، می توانند به مفاهیم اندازه هایی مثل بزرگ تر، کوچک تر،  متوسط، هم اندازه، کوتاه، بلند و همچنین مفاهیم کیفی مثل بالا، پایین، زیر، رو و …و مفاهیم ترکیبی اعداد مثل اول، دوم، سوم و … پی ببرند.مهارت انگشتان و هماهنگی بین چشم ها و دست ها نیز از سایر مزیت های این محصول است

اگر برای خرید تمایل به عضویت در سایت ندارید،

فقط کافی است نام محصول را به سامانه ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۰۸۲ بفرستید

همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت


ناموجود

کودکان، از طریق بازی با مکعب ها، می توانند به مفاهیم اندازه هایی مثل بزرگ تر، کوچک تر، متوسط، هم اندازه، کوتاه، بلند و همچنین مفاهیم کیفی مثل بالا، پایین، زیر، رو و … مفاهیم ترکیبی اعداد مثل اول، دوم، سوم و … پی ببرند. مهارت انگشتان و هماهنگی بین چشم ها و دست ها نیز از سایر مزیت های این محصول است.

نظرات کاربران

نظر بدهید