16512

معرفی نرم افزار مثنوی معنوی

.
این کتاب پره از داستان و مثل و شیرین‌ زبانی
مولوی شاعربزرگ، دانشمند فرزانه و عارف نامی ایرانی سراینده مثنوی است
.
مثنوی مولوی باید تو هر خونه‌ای باشه، بخونن و لذت ببرن
.
از برای چاره این حرفها
آمد اندر هر نمازی «اهدنا»
.
شیرینی مثنوی را به خانواده و دوستانتون هدیه بدهید

.

جهت تهیه محصول بر روی عکس کلیک کنید: