از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

فرهنگ لغت عربی

وضعیت ناموجود
رتبه ی این کالا: 0.0

جامع ترین برنامه لغت نامه عربی شامل 87 جلد کتاب لغت

زبانهای عربی به عربی، عربی به فارسی، فارسی به عربی، عربی به انگلیسی، انگلیسی به عربی، عربی به فرانسه و فرانسه به عربی

اگر برای خرید تمایل به عضویت در سایت ندارید،

فقط کافی است نام محصول را به سامانه 30007650001082 بفرستید

همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت

اضافه کردن به سبد خرید ادامه خرید

درباره این کالا بیشتر بدانید

جامع ترین نرم افزار عربی به عربی، عربی به فارسی، فارسی به عربی، انگلیسی به عربی ، عربی به انگلیسی، عربی به فرانسه، فرانسه به عربی

شامل 87 جلد کتاب از معتبرترین کتب لغت

 

برای تولید این نرم افزار تحقیق گسترده ای انجام گرفت و با انتخاب بهترین لغت نامه ها جامع ترین نرم افزار لغت عربی را تولید نمودیم. فهرست فرهنگها و کتابهای بکار رفته در آنها را در زیر مشاهده می کنید.

فرهنگ عربی به عربی

$1-         کتاب العین (8 جلد)               تالیف :الخلیل بن احمد عمر بن تمیم ابوعبدالرحمن الفراهیدى(ت 105 یا 175 ه.ق)

$1-         تاج العروس (26 جلد)           تالیف محمد مرتضى الحسینى الزبیدى(ت 1205 ه.ق)

$1-         لسان الغیب (15 جلد)             تالیف محمدبن مکرم بن على ابن احمد الانصارى مشهور به"ابن منظور"(ت 711 ه.ق)

$1-         مفردات القرآن (2 جلد)                        تالیف العلامه راغب اصفهانى(503 ه.ق)

$1-         المنجد (1جلد)                                   تالیف لویس معلوف

$1-         مجمع البحرین (6 جلد)                       تالیف الشیخ فخرالدین الطریحى النجفى (ت 1085 ه.ق)

$1-         مقاییس اللغه (2 جلد)                         تالیف ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا (ت 395 ه.ق)

$1-         الصحاح (2جلد)                                تالیف ابونصر اسماعیل بن حماد الجوهرى(393 ه.ق)

$1-         معجم الوسیط (1جلد)                          تالیف گروهى ابراهیم مصطفی- حامد عبدالقادر... (1380 ه.ق)

$1-         النهایه فی قریب الحدیث (5جلد)                        تالیف  اِبْن‌ِ اَثیر، ابوالسّعادات‌ مجدالدّین‌ مبارک‌ بن‌ محمد شیبانى‌ موصلى‌

$1-         مصباح المنیر                                     تالیف احمدبن محمدبن على الفیومى المقرى(ت 770 ه.ق)          

فرهنگ عربی به فارسی

$1-         جامع نوین (2جلد)                  تالیف لوئیس مالوف مترجم احمد سیاح

$1-         لاروس (4 جلد)                      تالیف دکتر خلیل جُرّ مترجم سیدحمید طبیبیان

$1-         قاموس قرآن (3جلد)                تالیف آیه ا... سیدعلی اکبر قریشی

$1-         الرائد (2جلد)                         تالیف جبران مسعود مترجم دکتر رضا انزابی نژاد

فرهنگ فارسی به عربی

$1-         فرهنگ دانشگاهی                   تالیف: احمد سیاح

$1-         فرهنگ اصطلاحات روز                        تالیف: دکتر محمد غفرانی- دکتر مرتضی آیت ا... زاده شیرازی

فرهنگ انگلیسی به عربی و عربی به انگلیسی

$1-         المورد (1جلد)                         تالیف روحی البعلبکی

فرهنگ فرانسوی به عربی و عربی به فرانسوی

 

قابل استفاده محققین حوزوی – دانشجویان – مترجمین - روزنامه نگاران – پژوهشگران قرآنی و عموم مردم

 

امکانات مختلف شامل :

مطالعه متن کتاب، ترجمه متن ، دستیار ترجمه ، فرهنگ لغت شخصی و تنظیمات نرم افزار

 

قاموس اللغه العربیه:

اول برنامج فی مجال اللغه: عربی- عربی، عربی - فارسی – فارسی- عربی، انجلیزی – عربی، عربی – انجلیزی، فرنسی – عربی ، عربی- فرنسی.

یشتمل البرنامج علی 87 مجلد من کتب اللغه المعتبره

یتضمن البرنامج افضل الکتاب المعتبره فی الغه (عربی- عربی) مثل: العین – لسان العرب

یتضمن البرنامج مجموعه من الکتب المعتبره (عربی فارسی) مثل: منجد – لاروس – الرائد و غیرها .

یستضاد و منه اهل التحقیق ، طلاب الحوزه – المترجمون – الصحفیون و غیرهم .

فی البرنامج امکانات مختلفه: التمکن من مطالعه نتون الکتب، ترجمه المتن، القاموس الشخصی، التنظیمات و غیرها

 

فرهنگ-لغت-عربی-تنظیمات

 

 

 

فرهنگ-لغت-عربی-فرهنگ عربی به- فارسی

 

فرهنگ-لغت-عربی-فرهنگ عربی به فرانسه

 

 

 

فرهنگ-لغت-عربی به انگلیسی

 

فرهنگ-لغت-عربیفرهنگ عربی به- عربی

 

فرهنگ-لغت-عربیمولفین کتاب

 

فرهنگ-و-لغت-عربی-پژوهش