Top
فلش کارت موسیقی از دیدگاه اسلام

فلش کارت موسیقی از دیدگاه اسلام

حاوی 24 کارت پیرامون تعاریف و تاثیرات موسیقی از دیگاه اسلام

شامل موضوعاتی چون : تعاریف موسیقی غنایی و مبتذل ، تعریف غنا ، لهو، تأثیر موسیقی حرام بر عقل ، نظر مراجع نسبت به موسیقی ، موسیقی زیرزمینی و ...

قابل استفاده در مدارس ، جلسات فرهنگی ، ادارات ، طرح های امر به معروف و ...

*- جهت آشنایی با موسیقی های مضر و حرام ، این فلش کارت را به دوستان و نزدیکان خود هدیه دهید.

*- ادارات و مراکز فرهنگی می توانند این بسته را با تخفیف ویژه در اختیار کارمندان خود قرار دهند یا در طرح های فرهنگی و مسابقات خود استفاده کنند.

 اگر برای خرید تمایل به عضویت در سایت ندارید،

فقط کافی است نام محصول را به سامانه ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۰۸۲ بفرستید

همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت


ناموجود