Top
فلش کارت مد و مدگرایی

فلش کارت مد و مدگرایی

حاوی 27 فلش کارت پیرامون مد، مدگرایی و تاریخچه آن

شامل موضوعاتی چون : تعریف مدگرایی ، تاریخچه مد در ایران ، مدگرایی غربی ، مدگرایی افراطی ، نقش تولیدکنندگان در اشاعه مد ، اسلام و مدگرایی ، راه های کنترل مد و مدگرایی و ...

قابل استفاده در مدارس ، جلسات فرهنگی ، ادارات ، طرح های امر به معروف و ...

*- جهت آگاهی بخشی پیرامون مد و مدگرایی ، این فلش کارت را به دوستان و نزدیکان خود هدیه دهید.

*- ادارات و مراکز فرهنگی می توانند این بسته را با تخفیف ویژه در اختیار کارمندان خود قرار دهند یا در طرح های فرهنگی و مسابقات خود استفاده کنند.

 اگر برای خرید تمایل به عضویت در سایت ندارید،

فقط کافی است نام محصول را به سامانه ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۰۸۲ بفرستید

همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت


قیمت: 4000 تومان