Top
فلش کارت تلفن همراه

فلش کارت تلفن همراه

حاوی 27 کارت پیرامون فرهنگ صحیح استفاده از تلفن همراه ، معایب و مزایا

شامل موضوعاتی چون : تاریخچه تلفن همراه در جهان و ایران ، کارکردهای مثبت ، آداب صحیح استفاده از تلفن همراه ، آسیب های جسمی ، روحی ، دینی و اجتماعی

قابل استفاده در مدارس ، جلسات فرهنگی ، ادارات ، طرح های امر به معروف و ...

*- جهت گسترش فرهنگ صحیح استفاده از تلفن همراه ، این فلش کارت را به دوستان و نزدیکان خود هدیه دهید.

*- ادارات و مراکز فرهنگی می توانند این بسته را با تخفیف ویژه در اختیار کارمندان خود قرار دهند یا در طرح های فرهنگی و مسابقات خود استفاده کنند.

 اگر برای خرید تمایل به عضویت در سایت ندارید،

فقط کافی است نام محصول را به سامانه ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۰۸۲ بفرستید

همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت


قیمت: 4000 تومان