Top
فلش کارت فرهنگ صحیح مصرف

فلش کارت فرهنگ صحیح مصرف

حاوی 27 کارت پیرامون مصرف گرایی ، اسراف و آثار آن ، عوامل بروز مصرف گرایی جدید ، اصلاح الگوی مصرف و ...

 شامل موضوعاتی چون :  مصرف گرایی ، اسراف و آثار آن ، عوامل بروز مصرف گرایی جدید ، اصلاح الگوی مصرف و تجمل گرایی ، گام هایی جهت مصرف صحیح آب در آشپزخانه ، ادارات ، حمام و ...

قابل استفاده در مدارس ، دانشگاهها ، جلسات فرهنگی ، ادارات ، طرح های امر به معروف و ...

*- جهت تذکر نسبت به مصرف آب و از بین بردن فرهنگ غلط مصرف ، این فلش کارت را به دوستان و نزدیکان خود هدیه دهید.

*- ادارات و مراکز فرهنگی می توانند این بسته را با تخفیف ویژه در اختیار کارمندان خود قرار دهند یا در طرح های فرهنگی و مسابقات خود استفاده کنند.

 

اگر برای خرید تمایل به عضویت در سایت ندارید،

فقط کافی است نام محصول را به سامانه ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۰۸۲ بفرستید

همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت


قیمت: 4000 تومان