Top
فلش کارت فرهنگ همسایه داری و آپارتمان نشینی

فلش کارت فرهنگ همسایه داری و آپارتمان نشینی

حاوی 27 کارت پیرامون روش ها و اصول صحیح همسایه داری و آپارتمان نشینی

شامل :

- اجازه به هنگام ورود

- آثار نیکی به همسایه

- آزار همسایه

- حد و حق همسایه

- زیبای های همسایه داری

- عوامل ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

- لزوم راز داری در همسایگی

- مشکلات آپارتمان نشینی از قول همسایه ها

و ...

 اگر برای خرید تمایل به عضویت در سایت ندارید،

فقط کافی است نام محصول را به سامانه ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۰۸۲ بفرستید

همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت

 


قیمت: 4000 تومان