Top
فلش کارت مواد مخدر

فلش کارت مواد مخدر

حاوی 24 کارت پیرامون آشنایی با مضرات انواع مواد مخدر

آشنایی با مضرات انواع مواد مخدر (کراک، تریاک، ریتالین، ترامادول، پان پراگ و ... ، راه های پیشگیری از اعتیاد و راه درمان، ارتباط والدین با جوانان و نوجوانان)

قابل استفاده در مدارس ، جلسات فرهنگی ، ادارات ، طرح های امر به معروف و ...

*- جهت آگاهی بخشی از پدیده شوم اعتبیاد ، این فلش کارت را به دوستان و نزدیکان خود هدیه دهید.

*- ادارات و مراکز فرهنگی می توانند این بسته را با تخفیف ویژه در اختیار کارمندان خود قرار دهند یا در طرح های فرهنگی و مسابقات خود استفاده کنند.

 

 اگر برای خرید تمایل به عضویت در سایت ندارید،

فقط کافی است نام محصول را به سامانه ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۰۸۲ بفرستید

همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت


قیمت: 4000 تومان